Dokument upoważniający do działania bezpośredniego lub pośredniego podejmowania wszystkich czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą.

Dokument w PDF upoważniający do działania bezpośredniego lub pośredniego do podejmowania wszystkich czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą.

Dokument upoważniający do działania bezpośredniego lub pośredniego do podejmowania wszystkich czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą.

Dokument w PDF upoważniający do działania bezpośredniego lub pośredniego do podejmowania wszystkich czynności związanych z dokonywaniem obrotu towarowego z zagranicą.

Oświadczenie o aktualnej sytuacji prawnej podatnika (brak zaległości, brak postępowań egzekucyjnych i nie naruszalności prawa) przedkładane co 6 miesięcy, nie zbędne w celu odpraw z zastosowaniem Art. 33a VAT. (brak ważnego oświadczenia powoduje utratę możliwości odpraw w procedurze)

Oświadczenie o aktualnej sytuacji prawnej podatnika (brak zaległości, brak postępowań egzekucyjnych i nie naruszalności prawa) przedkładane co 6 miesięcy, nie zbędne w celu odpraw z zastosowaniem Art. 33a VAT. (brak ważnego oświadczenia powoduje utratę możliwości odpraw w procedurze)

Jednorazowe informacja przeznaczona dla urzędu skarbowego, w którym
rozlicza się podatnik o zamiarze korzystania z procedury do wiadomości
Urzędu. Informacja jest obligatoryjna natomiast możliwość korzystanie
fakultatywne.

Jednorazowe informacja przeznaczona dla Urzędu Celno- Skarbowego
(Oddziała Celny) w którym podmiot zamierza dokonywać odpraw celnych z
zastosowaniem procedury uproszczonej do wiadomości Urzędu. Informacja
jest obligatoryjna natomiast możliwość korzystanie fakultatywne.

W przypadku braku informacji na fakturze sprzedaży, dokument podpisany przez producenta/eksportera przedkładany w Urzędzie celnym, potrzebny do wystawienia zwykłego świadectwa pochodzenia dla grupy krajów WTO . Podpisany czytelnie przez pracownika/właściciela wraz określeniem stanowiska jakie pełni w firmie.

Dokument podpisany przez producenta/eksportera przedkładany w Urzędzie celnym, niezbędny do wystawienia preferencyjnego  świadectwa pochodzenia
EUR 1 dla krajów/grupy krajów z którymi UE ma podpisana umowę bilateralną lub multilateralną o stosowaniu preferencyjnego pochodzeniu towarów. Podpisany czytelnie przez pracownika/właściciela wraz określeniem stanowiska jakie pełni w firmie.